ตู้คอนเทนเนอร์ Product About Us Contact Us

  

 

บริษัท ซีแอนด์ที โมดูลาร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตตู้สำนักงานสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลงทุนด้วยเงินครั้งแรก600ล้านบาท ปัจจุบันตั้งโรงงานอยู่ ใน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อความสะดวกในการขนส่งทางเรือ ด้วยความเชียวชาญในการทำงานกว่า 20ปี ทำให้เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ปี 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก มาใช้ในการผลิตเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทำให้เราเป็นผู้ผลิตสินค้า แบบต่างมากมาย เช่น ร้านค้าสำเร็จรูป โรงแรม สำนักงาน และยังส่งไปให้ลูกค้าทั่วโลก เรามีพื้นที่โรงงาน 67,500ตรม.เรามีบุคคลากรที่มีคุณภาพมากมาย เรายึดมั่นในมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่1 เรามีวิศวกรที่เชี่ยวชายในการวางแผนการผลิต ออกแบบ บริษัท ซีแอนด์ทีโมดูลาร์ จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

              

     
      

Contact Us
บริษัท ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จำกัด
www.containernockdown.com

ตู้คอนเทนเนอร์

 
  
view